آموزش سرمایه گذاری در بورس | قسمت پنجم | آشنایی با ریسک و بازده

762

آموزش سرمایه گذاری در بورس | قسمت پنجم | آشنایی با مفاهیم ریسک و بازده در بازار سرمایه و بورس. چگونه میتوان احتمال ریسک را کاهش داد؟ آموزش های بیشتر درباره سرمایه گذاری را در کتاب "اصول موفقیت در سرمایه گذاری در بازار ایران" نوشته علی خادم الرضا مطالعه کنید. آموزش کارآفرینی و مدیریت کسب و کار علی خادم الرضا www.Alikhademoreza.ir