آموزش ساخت دنبال کننده خورشیدی دو محوره

6,381

توسط این دستگاه میتوان بازدهی پنلهای خورشیدی را به اندازه ی 30 تا 40 درصد افزایش داد. برای اطلاعات بیشتر به سایت WLE.IR مراجعه فرمائید---abdollahzadeh.amanj@gmail.com

آمانج عبداله زاده
آمانج عبداله زاده 3.3 هزار دنبال کننده