نگاهی کوتاه به سینمای عباس کیارستمی

581

مرحوم عباس کیارستمی اگر هنوز در قید حیات بود، چند هفته‌ی قبل تولد ۷۹ سالگی خود را جشن می‌گرفت. زومجی نیز به همین مناسبت در قالب یک پرونده‌ی ویدیویی، ادای احترامی به کارنامه‌ی هنری او کرده است.