ترتیب نمایش

تکند

3 ماه پیش
سلام.تیم ملی باید به خودش بیاد و مغرور نشه

u_6844301

3 ماه پیش
ما مردم ایران کلا تو تاریخ و جغرافیا سیر میکنیم!

sajad

3 ماه پیش
سگ رید تو این تیم و گل تاریخیش

لبیک یامهدی

3 ماه پیش
گل تالیخی

u_6843181

3 ماه پیش
جر خوردن تاریخی ایران مقابل عراق خخ

jjjjjjjjjj12345

3 ماه پیش
عرق دشمنننن ماستتت

u_6842427

3 ماه پیش
تاریخی..خخخ

abasgxd

3 ماه پیش
گل تاریخی ایران برد تاریخی عراق

Hosein

3 ماه پیش
تیم ملی ریده
SALEH.GORBACHEF دوست گرامی (نریده) گند زده

u_6832471

3 ماه پیش
همش ادعا هیچ گوهیم نخوردن
نمایش بیشتر دیدگاه ها
pixel