ساخت پلنت فکتوری و گلخانه مینیاتوری هوشمند؛ تحقق رویای کشاورزی هوشمند

120
شرکت ره رویش راد مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران موفق به ساخت پلنت فکتوری هوشمند و گلخانه هوشمند مینیاتوری شد. دکتر الهه اکبرنژاد مدیرعامل شرکت ره رویش راد در استودیو پارک علم و فناوری دانشگاه تهران از طراحی و ساخت پلنت فکتوری هوشمند و گلخانه هوشمند مینیاتوری خبر داد.

u_11661825

3 هفته پیش
عالی
pixel