بازیافت پرینتر به شیپور : فارسی : قسمت 2

571

در این ویدئو نحوه بازیافت پرینتر را به ترومپت می بینیم. در قسمت یک شاهد تفکیک پرینترها به مواد تشکیل دهنده در کالیفرنیا بودیم. در این قسمت شاهد تبدیل فلزِ پرینتر به ترومپت خواهیم بود. این ویدئو به زبان فارسی می باشد.

زبالند 6 دنبال کننده
pixel