افتتاح چند واحد تولیدی توسط وزیر رفاه و رییس بهزیستی کشور

150
بازدید و افتتاح چند واحد تولیدی توسط دکتر ربیعی و دکتر محسنی بند پی بترتیب وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان بهزیستی کشور در مشهد
pixel