تو فکـــــــــــــــــــرتم _ مرتضی پاشایی

1,815

تو فکرتم دو سه روزه دلم واسه تو می سوزه کی به تو گفته که قهرم بعد تو شیطونی کردم انگاری بین من و تو یکیه عین من و تو بهتره بازی تموم شه میام پیشت اگه روم شه بسه داری با این حرفا می افتی بد جوری از چشمام بسه پاشو بیا اینجا بگذر از این خیال و رویا بسه داری با این حرفا می افتی بد جوری از چشمام بسه پاشو بیا اینجا بگذر از این خیال و رویا تو فکرتم دو سه روزه دلم واسه تو می سوزه کی به تو گفته که قهرم بعد تو شیطونی کردم انگاری بین من و تو یکیه عین من و تو بهتره بازی تموم شه میام پیشت اگه روم شه بسه داری با این

نفیسه خاتون
نفیسه خاتون 18.6 هزار دنبال کننده