فراسینما: سینما علیه مصرف گرایی

992

سینما خودْ مدیومی است در ارتباط مستقیم با مصرف. اما کارگردانان زیادی از طریق همین مدیوم، علیه مصرف گرایی کار کرده اند. در این ویدیو از سایت فاندور، فیلم های مورد بررسی قرار گرفته اند که رویکردی علیه مصرف گرایی داشته اند. این ویدیو را با ترجمهٔ فارسی در هفدانگ تماشا کنید. www.hafdang.com

هفدانگ
هفدانگ 8.8 هزار دنبال کننده