چرا نباید موهای خیس را اتو یا فر کنیم؟

821

در حالت کلی، حرارت زیاد مو ها را تخریب می کند. اما زمانی این تخریب بیشتر می شود که هنگام استفاده از حالت دهنده های الکتریکی، مو خیس هم باشد! واقعیت این است که موهای خشک و خیس واکنش متفاوتی نسبت به حرارت بالا نشان می دهند. ادامه مطلب را بخوانید تا بدانید چرا حرارت بالا به موهای خیس آسیب بیشتری وارد می کند؟!!! https://goo.gl/bZTrfc