تفاوت کارمندان در نقش و عملکرد در سازمان

913

این انیمیشن جالب و زیبا. تفاوت کارکنان در نقش و عملکرد.را نشان می دهد. بعنوان یک مدیر موظفیم بین کارکنان دلسوز، کارکنان بی تفاوت و کارکنان مخرب تمایز قائل شویم.

modam
modam 12 دنبال کننده