آموزش برنامه بورسی کاهش میانگین خرید سهام

549
دانلود برنامه :www.sahamyaban.ir آموزش بخش دوم : این برنامه به شما کمک خواهد کردکه قیمت مناسب خرید راشناسایی کنید.همچنین به شماکمک میکند که اگر سهمی را دارید و نمیدانید در چه قیمتی میانگین کم کنید به راحتی برای شما محاسبه کرده ونقطه مناسب خرید رانشان و اعلام میکند. این برنامه هوشمند بوده ومیتواند با پیغام هایی که به شما نشان میدهد ، اعلام کندکه نقطه کنونی مناسب خرید هست؟؟مناسب کم کردن میانگین هست؟؟باید صبر کنید؟؟یا وارد شوید و ... این برنامه روی ویندوز نصب میشود و مادام العمر بوده ونیاز به آپدیت ندارد.
pixel