راهبرد حل مساله - حدس آزمایش

42
Marhashemzadeh 18 دنبال‌ کننده
این فیلم درباره راهبردهای حل مساله ریاضی به روش حدس و آزمایش است
Marhashemzadeh 18 دنبال کننده
pixel