مظلومیّت یاقوت ۴۸ - بخش۱۵ - نقش مسئولین در مشکلات جامعه

176

آفت چاش هایی که برخی خواص و مسئولین آن را ایجاد می کنند، به مراتب از خیلی از مشکلات دیگری که داریم، بیشتر است. مسائلی نظیر: عدم شناخت صحیح دین سیاسی، بی بصیرتی، اختلافات جناحی، اهمال کاری، تنها گذاشتن رهبری در مرحله ی عمل و... / مجموعه کلیپ های «مظلومیّت یاقوت» با بیانی ساده، نوین و جامع، به پاسخگویی شبهاتی پیرامون دین و سیاست، ولایت فقیه و مسائل روزِ مرتبط با آن ها می پردازد.