مقدمه ای بر مربیگری اجرایی

113
مقدمه ای بر مربیگری اجرایی کوچینگ مدیران
شب های مافیا - فصل 3 قسمت 3
%83
کارگردان: سعید ابوطالب مدت زمان: یک ساعت و 42 دقیقه
شب های مافیا - فصل 3 قسمت 3
pixel