دوره های آموزشی از دیدICF چیست، چه دوره ای مناسب من است

1,857
از دید فدراسیون جهانی کوچینگ 3 نوع دوره برای آموزش کوچینگ تعریف شده است ACTP - ACSTH - CCE هر یک از دوره ها مناسب چه کسانی است؟ و چه دوره ای برای من با توجه به نیازم مناسب است؟ پاسخ این سوالات و اطلاعات بیشتر را در این ویدیو از زبان آقای تیمور میری مدیر و موسس آکادمی کوچینگ فارسی زبانان می شنویم.
ایستگاه اتمسفر
%85
کارگردان: مهدی جعفری مدت زمان: یک ساعت و 30 دقیقه
ایستگاه اتمسفر
pixel