ایمپلنت فوری | دندانپزشکی سیمادنت

583

در چه شرایطی امکان انجام ایمپلنت فوری را خواهیم داشت؟ دکتر هاوش غارتی - متخصص لثه و کاشت دندان کلینیک دندانپزشکی سیمادنت www.simadent.com