راهنمای ارسال پیامک نمرات،غیبت،تاخیر و ... در نرم افزار کارنامه بیست

78

راهنمای ارسال پیامک نمرات، ارسال پیامک غیبت دانش آموز ارسال پیامک تاخیر دانش آموز ارسال پیامک اطلاع رسانی نرم افزار کارنامه بیست ، نرم افزار صدور کارنامه ماهانه با بالاترین کیفیت آدرس سایت جهت مشاهده نمونه کارنامه و گزارش های نرم افزار http://www.karname20.com