از فرار رو به جلوی وزارت علوم تا ناتوانی آقای وزیر از عزل معاونش

10,916
متن و حاشیه 490 دنبال کننده
filimo
آقازاده - فصل 1 قسمت 1
%80
حامد در شب عروسی اش پس از دستگیری نیما، واقعیتی هولناک برایش آشکار می شود...
pixel