سکانسی فوق العاده از فیلم گلادیاتور

1,829

سکانسی که در آن خانواده ماکسیموس مورد تحقیر پادشاه قرار میگیرد. برای دیدن سایر ویدیو ها به پبج اینستاگرام filmeaval@ مراجعه کنید.