تلاش محکومان امنیتی برای آزادی «حمید باقری درمنی»!

2,836
پرونده «باقری درمنی» یکی از بزرگترین پرونده های مفاسد اقتصادی در سال های اخیر بود که به صدور حکم اعدام منجر شد؛ اما نکته قابل توجه، تلاش محکومان امنیتی و وابستگان یک جریان سیاسی برای آزادی وی است!
کلاکت 15.5 هزار دنبال کننده
pixel