دلایل ناکامی و فروپاشی اقتصادهای سوسیالیستی - شهرام اتفاق - جلسه دوم - آبان 98

268
مطالعات اقتصادی 11 دنبال‌ کننده
268 بازدید
اشتراک گذاری
مقایسه میان اقتصاد های برنامه محور و اقتصادهای بازار محور - اقتصاد بازار آزاد در برابر سوسیالیسم - بررسی دلایل ناکامی اقتصادهای سوسیالیستی قرن بیستمی - آدام اسمیت - کارل مارکس - کارل پولانی - مایکل اوکشات - لودویگ فون میزس - اسکار لانگه
pixel