اجرای صحیح حرکت پل باسن با هالتر

469

توضیحات حرکت در: https://fitnesspro.ir/exercise/barbell-glute-bridge

فیتنس پرو
فیتنس پرو 363 دنبال کننده