صنایع دستساز (ساخت دوچرخه الکتریکی برقی)

6,304
بن بست نگاه ⁦⁩ 1.6 هزار دنبال‌ کننده
ساخت دوچرخه الکتریکی 40km / h با استفاده از موتور بدون برش 350W
بن بست نگاه ⁦⁩ 1.6 هزار دنبال کننده
pixel