نوای نرمه نای کردستان با نوازنده برگزیده جشنواره جوان

17,000
هفدانگ
هفدانگ 9.5 هزاردنبال‌ کننده

یازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان از هفت تا بیست و هفت شهریور ۹۶ برگزار شد. در این جشنواره استعدادهای جوان موسیقی ایران از سرتاسر کشور به اجرا پرداختند. هفدانگ بطور اختصاصی به معرفی استعدادهای جوان این جشنواره می پردازد. مژگان سیدی بوکانی نوازنده برتر نرمه نای در گروه سنی ج جشنواره است که بخشی از اجرای او را می توانید در هفدانگ تماشا کنید.www.hafdang.com

هفدانگ
هفدانگ 9.5 هزار دنبال کننده