رفع کامل آسیب دیدگی ها به روش پرایس در مشتمالچی - price

22
یکی از روش های درمانی در مراحل اولیه پس از آسیب استفاده از تکنیک پرایس price می باشد که این کلمه مخفف محافظت استراحت یخ درمانی و الویشن و کمپرس می‌باشد. در مراحل اولیه پس از آسیب به انجام این کار ها می تواند منجر به کمتر شدن عوارض پس از آسیب شود . مشتمالچی در کنار شماست.
pixel