طرح مسئولیت اجتماعی بایودنت (دندان یار بایودنت)

634

هیچ دردی مثل دندون درد نیست به خصوص اگر... ! ویدیو مطب سیار دندانپزشکی بایودنت (طرح دندان یار ) اطلاعات بیشتر در وب سایت بایودنتیست : http://biodentist.ir