آموزش ساخت شماره مجازی 2

402
قبلا آموزش ساخت شماره مجازی با تکست نو دو گذاشتم , امروز هم آموزش جدید گذاشتم
pixel