نجات سرنشینان خودرو از سیلاب

806
نجات سرنشینان خودرو سواری از سیلاب رودخانه خورگو در تاریخ 97/12/26
pixel