روز جهانی بهداشت روان و پیشگیری از خودکشی

297
297 بازدید
اشتراک گذاری
شعار امسال روز جهانی بهداشت روان به "پیشگیری از خودکشی" اختصاص یافته است. در همین راستا و در آستانه روز جهانی پیشگیری از خودکشی، دکتر مرجان فتحی، روانشناس سلامت و قائم مقام جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی ایران پیشنهادات و اقدامات عملی و موثری را در خصوص پیشگیری از خودکشی مطرح می کنند.
pixel