قاضی زاده هاشمی: مجمع تشخیص توصیه کرده که دیگر وزرا را استیضاح نکنیم!

71
قاضی زاده هاشمی عضو هیات رئیسه مجلس: آنها که مصلحت نظام را تشخیص می دهند به مجلس گفته اند بیشتر از این وزرای کابینه را استیضاح نکنید.
پلاس فارس 612 دنبال کننده
pixel