برای اثرسازی آماده‌اید؟

11
11 بازدید
اشتراک گذاری
قرار است همراه هم در تامین سرمایه‌ی10 طرح کسب و کار مشارکت کنیم؛ با قرض دادن به این 10 طرح در زندگی، یک فرد، یک خانواده، یک روستا اثرساز خواهیم بود که آبادانی روستاها، آبادانی ایران است. با بازپرداخت اقساط هر طرح، شما می‌توانید این مبلغ را به طرح دیگر قرض دهید. با هم می‌توانیم برای 10 کسب و کار، بهاری تازه باشیم ! من نقشم را ایفا می‌کنم، تو هم آماده‌ای برای ایفای این نقش؟ #مننقشمراایفامیکنم #ایفای_نقش #اثرسازیم #ایرانروستاهم_دارد ‌‌‌‌‌‌ ️ 021-45434 https://ifacrowd.fund/ شماره کارت ایفا: 6221061220942876 شماره حساب ایفا: 47000823690600 شماره شبا: 750540106347000823690600 کد دستوری پرداخت با تلفن همراه: *780*2332# #ایفا یعنی #ایرانوفردایی_آباد #جامعه #رویا #روستاهای_ایران
pixel