ماهی فضایی - صرفه جویی در مصرف آب

9,907
در یک پارک ساحلی، ماهی فضایی، مارینا و زیک به بازی و تفریح مشغولند. گاهی که مشکلی برای کسی رخ می دهد، توپ رنگارنگ، ماهی فضایی را مأمور کمک به او می کند. ماهی فضایی با کمک دوستانش مشکل را حل می کنند.
مجله ویدیویی چنگ 19.4 هزار دنبال کننده
pixel