معرفت 15 - وحدت وجود و کثرت اعیان

3,467

(m-015-c) توضیحی مختصر و البته مفید و دقیق جناب استاد دینانی پیرامون وحدت وجود که می تواند راهگشای فهم این مسئله واقع شود. برای اطلاعات بیشتر به این آدرس رجوع کنید: www.maarefat.com/?p=1081

معرفت
معرفت 282 دنبال کننده
mohammad

mohammad

2 سال پیش
تطبیق فلسفه و عرفان با آیات و روایات: vahdatevojood.com