آژانس دیبا | جزایر مالدیو مقصد اول سفر ماه عسل

514

مالدیو هم از نظر جمعیت و هم مساحت کوچک ترین کشور قاره آسیا است. زمین های این کشور به طور میانگین ۱٫۵ متر از سطح دریا ارتفاع دارند و بنابراین کم ارتفاع ترین کشور جهان به شمار می آید. بلندترین نقطه این کشور تنها ۲٫۴ متر ارتفاع دارد www.DibaTravel.com tel: 41701