رحیم پور ازغدی ( جدید )

1,363

غیرت که نباشه ، گناه که کوچیک شمرده بشه ، مال که حروم باشه ، گوشت و پوست که از مال حروم باشه دیگه تزویر شناخته نمی شه و حلال ها حرام ، و حرام ها حلال شمرده می شه ... دیگه متوجه نمی شی طرف داره چه کار می کنه

غریبه 2 دنبال کننده
pixel