موسس فروشگاه ۳۹ تومنی از موفقیتش می گوید

1,036

چطوری تونستیم 250 شعبه تو ایران بزنیم و به بیش از 950 هزار فالوئر در اینستاگرام برسیم و چطوری می خوایم کفش به اروپا صادر کنیم

رشدینو
رشدینو 185 دنبال کننده