اردوی ماایستاده ایم-آذر 93 راهنمایی

95

اردوگاه مرمت سپاه ساری - 13و 14 آذر 93 - مدارس تیزهوشان 1 و 2 -فردوسی و منانی - نائب الشهید - انجمن های اسلامی دانش آموزان- جنبش دانش آموزی اردوی ماایستاده ایم آذر 93 راهنمایی