شاهنامه خوانی لیلا موسوی در خانه تاریخی زند قم

866

شاهنامه خوانی از سنت های قدیمی ایرانی است که در ایام نوروز در خانه تاریخی زند قم اجرا می شود. لیلا موسوی از اهالی برجسته تئاتر قم در خانه تاریخی زند برای مسافران نوروزی و مردم قم صحنه هایی از شاهنامه را اجرا می کند.

قم نیوز
قم نیوز 7 دنبال کننده