سخنرانی مهندس عسگری در دومین رویداد جامع ساخت افزایشی ایران

80

سخنرانی مهندس عسگری در دومین رویداد جامع ساخت افزایشی ایران با موضوع «رویکرد تحقیقاتی چاپ سه بعدی در صنایع کشور»

khodabandehmasomeh 1 دنبال کننده
pixel