معرفی طراحی و پرواز ماشین پرنده PAL-V 2020

429
سایت کاردو 427 دنبال‌ کننده
PAL-V معرفی نسخه Pioneer در نمایشگاه ژنو موتور 2019، اولین مدل تولید خودرو در جهان است. نسخه 90 نسخه محدود بر اساس PAL-V Liberty است.
سایت کاردو 427 دنبال کننده
pixel