کدوم خوشگلی؟ - استاد حسین انصاریان

5,638

آیا زیبایی ما برای خدا بی ارزش است؟ گروهی که در قیامت شاد و سرحال هستند! رمضان98-تهران،مسجد حضرت امیر(ع) لینک سخنرانی:http://www.erfan.ir/farsi/sound/newview/15304#s

حرف های خودمانی

1 ماه پیش
چه نفس گرمی
pixel