موشن گرافیک قابلیت های برنامه موبایلی اکسینیها

416
برنامه موبایلی اکسینیها راهی بهتر برای اطلاع رسانی و برگزاری مسابقات برای خانواده بزرگ فولاد اکسین خوزستان
سازهای ناکوک
%65
کارگردان: علی حضرتی مدت زمان: یک ساعت و 33 دقیقه
سازهای ناکوک
pixel