مروری بر نحوه استفاده از سیستم اتوماتیک هوشمند تریدینگ

6,807
تمرینات متعدد هوشمند و دو طرفه در قالب کارگاه های عملی باعث ایجاد مهارت عملی در تریدینگ میگردند. دانشجو ابتدا نحوه انجام تمرینات را فراگرفته و با کمک تمرینات هوشمند به ایرادات و اشکالات خود واقف گردیده و به حل آنها می پردازد. این تمرینات متعدد کارگاهی که به تدریج سخت تر و پیچیده تر میشوند، شبیهه یادگیری شنا در آب هست که هج فاندهای حرفه ای برای تربیت تریدرها استفاده میکنند و بعد از انتخاب دانشجویان مستعد، آنها در معرض این تمرینات متعدد قرار می دهند.
pixel