یادگیری عمیق و پردازش زبان طبیعی -ابوالفضل مهدی زاده- بخش دوم

653

Introduction to Sequences and Time Series/ (Introduction to Recurrent Neural Networks (RNNs/ What is LSTMs/ Introduction to Deep NLP/ به همراهی پیاده سازی مثال هایی از شبکه های RNN، LSTM در کتابخانه کراس برای پیشبینی سری های زمانی، تولید متن، ترجمه ماشینی و ...

filimo
سال های دور از خانه - فصل 1 قسمت 1
%95
سال های دور از خانه ادامه سریال شاهگوش می باشد و در خصوص دو شخصیت خنجری و زهره که در شاهگوش حضور داشتند ادامه می یابدو ماجراهای پس از پایان سربازی در کلانتری ۱۰۰ ملت، روایت می کند و...