توضیحات رئیس سازمان زندانهای کشور در خصوص قانون تسری فوق العاده خاص کارکنان

512
مهدی حاج محمدی رئیس سازمان زندان های کشور در گفتگو با بخش خبر ۲٠:۳٠ بیست و هفتم تیر ماه ۹۹، در ارتباط با قانون تسری فوق العاده کارکنان سازمان زندانها که ۷ سال از عدم اجرای آن می گذرد گفت: رسالت خطیر تحول در نظام زندانبانی و تحقق سیاستهای اصلاحی تربیتی بر عهده کارکنان خدوم و پرتلاش زندانهاست، لذا انتظار داریم مجلس و دولت با نگاه مهربانی این حق کارکنان را احیا نمایند.
pixel