آموزش فیزیک - سرعت خطی در حرکت دایره ای یکنواخت

2,096

در این ویدیو با سرعت خطی در حرکت دایره ای یکنواخت آشنا می شویم. (3) دبیرستان سلام همت

pixel