قیمت گوساله پرواری زنده در اصفهان www.ibeef.ir

4,734
قیمت گوساله پرواری زنده در اصفهان چقدره و قیمت روز گوساله پرواری چه قیمتی دارد؟ مرکز فروش گوساله پرواری در اصفهان، تبریز، مشهد، کرمانشاه، ورامین، تهران، همدان، اردبیل اینجاست.برای خرید گوساله پرواری سمینتال یا سیمینتال، هلشتاین، ماده، نر با بازار گوشت و دام ایران www.ibeef.ir همراه باشید. مدیریت فروش سایت گوشت و دام ایران 09113727517 www.ibeef.ir
pixel