حضور خانم مهندس فرزانه یوسفی پور در برنامه زنده طلوع

159

در برنامه زنده طلوع مورخ 21 اسفند 1397 خانم مهندس یوسفی پور از دستیار هوشمند مدیریت استرس (Clame) و دستیار هوشمند پایش خواب آلودگی (Alwake) و جزییات عملکردی آن ها گتند. موضوع کلی برنامه تلفیق علوم شناختی و هوش مصنوعی بود.

نوروچلنج
نوروچلنج 6 دنبال کننده