کنایه مجری صداوسیما در سالگرد انتخابات ریاست جمهوری

21

کسانی که شعار "با روحانی تا ۱۴۰۰" سر می دادند خوشحال باشند که با این قیمت ها دو سال تا ۱۴۰۰ مانده! www.nikru.ir : پایگاه خبری نیک رو :

نیک رو
نیک رو 1.1 هزار دنبال کننده